Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.

Termék részletek-20%
Adózás 2019

Adózás 2019

Szja, Art, Tao, Áfa, Tbj, Kata, Kiva, Egyéb adók
Szerző:
Böröczkyné, Csátaljay, Futó, Gottgeisl, Kovács F.
Megjelenés:
2019. január
Alapár:
9 900 Ft
Akció:
7 900 Ft (A készlet erejéig!)
Ügyfeles akciós ár:
6 900 Ft

ADÓZÁS 2019

Szja, Art, Tao, Áfa, Tbj, Kata, Kiva, Egyéb adók

Szerzők: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna, Dr. Császár Zoltán, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Dr. Futó Gábor, Gottgeisl Rita, Dr. Kovács Ferenc

Részletek
 • Szerzők: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna, Dr. Császár Zoltán, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Dr. Futó Gábor, Gottgeisl Rita, Dr. Kovács Ferenc

  Formátum: B/5 (168x238 mm)

  Terjedelem: 184 oldal

  Megjelenés: 2019. január

   

  Tartalom:

  1. Adóeljárási jogszabályok 2019. évi főbb változásai

  Változások az adózás rendjében

  ■ Statisztikai besorolási rendek

  ■ Fogalomváltozások

  ■ Eltérés az általános szabályoktól

  ■ Felszámolók, végelszámolók bírságolása

  ■ Adóregisztrációs eljárás

  ■ A kézbesítés fogalma

  ■ Adófizetési biztosíték állami tulajdonú cég esetén

  ■ A bevallási szabályok kiegészítése

  ■ Egyéni vállalkozók szja-bevallási időpontja

  ■ Kamatfizetési kötelezettség jogszabálysértő döntésnél

  ■ Adatszolgáltatás Ügyfélkapu-azonosítóról

  ■ Adatszolgáltatás egyes járandóságokról

  ■ Csoportos társasági adóalanyiság

  ■ Hatósági bizonyítvány

  ■ Az adóhatóság adatszolgáltatása más szerveknek

  ■ Kivetéses adó megállapítása

  ■ Megbízható adózók bírságolása

  ■ A kockázatos adózói minősítés időtartama

  ■ Kockázatos adózók bírsága

  ■ A szokásos piaci ár megállapítása

  ■ Elévülés nyugvása

  ■ A késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék mértéke

  ■ Adóbírság

  ■ Mulasztási bírság

  ■ Üzletlezárás

  ■ Adószámtörlés

  ■ Köztartozásmentes adózói adatbázis

  ■ Be nem jelentett foglalkoztatott

  ■ Feltételes adómegállapítás

  ■ Foglalkoztatotti bejelentés

  ■ Adatkezelés adótanácsadók továbbképzésénél

  Változások az adóigazgatási eljárásban

  ■ Az adózó fogalma

  ■ Meghatalmazás

  ■ Nyelvhasználat

  ■ Kapcsolattartás

  ■ Az eljárás megszüntetése

  ■ Ügyintézési határidő

  ■ A tanúvallomás megtagadása

  ■ Tolmács

  ■ A döntések tartalma

  ■ Hirdetményi közlés

  ■ Kézbesítés

  ■ Biztosítási intézkedés elrendelése

  ■ Kötelező ellenőrzés

  ■ Közös ellenőrzések

  ■ Felülellenőrzés

  ■ A fellebbezés lehetősége egyes végzésekkel kapcsolatban

  ■ Új tény a fellebbezésben

  ■ Új eljárás lefolytatása

  ■ Kormányrendelet szabályozása

  Az adóhatósági végrehajtás új szabályai

  ■ A jövedelem fogalma

  ■ Egyéb adóvégrehajtási fogalmak

  ■ A végrehajtás felfüggesztése

  ■ A végrehajtás megszüntetése

  ■ Meghatározott cselekmény végrehajtásának elévülése

  ■ Végrehajtási kifogás

  ■ Végrehajtható okiratok

  ■ Gépjárműfoglalás

  ■ Tárgykörözés

  ■ Hallgatói hiteltartozások

  ■ Adók módjára behajtandó köztartozások

  ■ Vagylagos végrehajtás

  ■ Meghatározott cselekmények végrehajtása

  2. Általános forgalmi adóval (Áfa tv.) összefüggő változások

  Az utalványokra vonatkozó szabályozás

  Háromszereplős utólagos pénzbeni engedmény miatti adóalap-csökkentés

  A távolról is nyújtható szolgáltatások teljesítési helyére vonatkozó, valamint az egyablakos rendszerhez kapcsolódó szabályok változása

  ■ Az egyablakos rendszer használatával összefüggő módosítások

  Időszaki elszámolású ügyletek teljesítési időpontja

  Az 5%-os lakásáfa kivezetésével összefüggő átmeneti rendelkezés

  ■ Az ESL tejre és az UHT tejre vonatkozó 5%-os adómérték

  A nemzetközi fuvarozáshoz kapcsolódó adómentesség szűkítése

  Alanyi adómentesség

  ■ Belföldi fordított adózás

  ■ Gabonafélék, vas- és acéltermékek

  ■ Munkaerő-kölcsönzés

  A bejelentkezés előtti időszakra alapozott adólevonási jog

  A személygépkocsi bérleti díjára vonatkozó diktált levonási hányad

  ■ Magánhasználati ellenérték szedése 

  Külföldi adóalany számára adandó adó-visszatérítés

  ■ Bejelentési szabály ingatlan sorozatjellegű értékesítése esetén

  Utazásszervezési szolgáltatás

  ■ Kijavítási kérelem különleges adózásoknál

  ■ Állapotrögzítő rendelkezés és TESZOR szám

  3. Személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja tv.) változásai

  Családi kedvezmény

  A 2018-as évközi változások

  ■ Állandó lakóhely

  ■ Adómentes juttatások

  A 2019. január 1-je után hatályba lépő változások

  ■ Fogalmak tartalmának kiegészítése

  ■ Juttatások (béren kívüli, egyes meghatározott juttatások)

  ■ Megszűnő juttatások

  ■ Egyes meghatározott juttatások

  ■ Egyes juttatások feltételei

  Átmeneti szabályok a juttatásokkal kapcsolatosan

  Az ingatlanokkal kapcsolatos előírások változása

  ■ Ingatlanértékesítés jövedelméhez kapcsolódó változások

  ■ Az ingatlan-bérbeadás szabályainak változása

  Szja-nyilatkozatok elektronikusan

  Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos változások

  ■ Bevallási tervezet

  ■ Költségelszámolás

  4. Társasági adóról szóló törvény (Tao tv.) változásai

  A társasági adó mértéke

  ■ A társasági adó alapelve

  Az önellenőrzés lehetősége

  Ellenőrzött külföldi társaság

  Kapcsolt vállalkozások

  Csoportos tao-alanyiság

  Veszteségelhatárolás

  Jövedelem-(nyereség-)minimum

  Néhány fontosabb vagy változó adóalapot érintő tétel

  ■ Fejlesztési tartalék

  ■ Jogdíjak

  ■ Kisvállalkozók beruházási kedvezménye

  ■ Kamatlevonási kapacitás

  ■ Munkahelyi óvoda

  ■ Végleges pénzeszközátadás

  ■ Korai fázisú vállalkozás

  ■ Elektromos töltőállomások

  Bejelentett részesedés

  ■ Mobilitási célú lakhatási támogatás

  Rendelkező nyilatkozat a társasági adó terhére

  Adókedvezmények

  ■ Sporttámogatási rendszer

  ■ Energiahatékonysági beruházások, felújítások

  ■ Élőzenei szolgáltatás adókedvezménye

  Növekedési adóhitel

  5. Új társadalombiztosítási szabályok

  Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény változása

  ■ Utoljára volt választható az eva

  Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény változása

  A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény változása

  A társadalombiztosítási törvényt (Tbj.) érintő változások

  ■ A nyugdíjas munkavállalókat érintő szabályok

  ■ Az állami projektértékelői jogviszonyban álló személy

  ■ A munkaviszony jogellenes megszűnése

  ■ Az egészségügyi szolgáltatási járulék 2019. évi összege

  ■ Csökken a megállapodás alapján fizetendő járulék mértéke

  ■ A biztosítás szünetelése fogvatartott személy esetén

  ■ Visszamenőleges rendelkezés – avagy csak a hiba helyrehozása

  ■ Egyéb változások

  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény változása 

  Az új szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény

  ■ Az Eho törvényből átemelt adóköteles jövedelmek köre

  ■ Mentesülés az adó megfizetése alól

  ■ A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezmények

  Egy új kedvezmény: a védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulási kedvezmény

  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény társadalombiztosítással összefüggő módosítása

  6. Kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) változásai

  ■ Évközi változások

  Ügyvédi irodák

  Az osztalékadót kiváltó adó

  Mentesülés a tételes adófizetés alól

  A 2019. január 1-jétől hatályos változások

  ■ A költségek fedezetére, illetve fejlesztési célra kapott támogatás

  ■ A kisadózó vállalkozás bevétele

  ■ A kata választásának lehetősége

  ■ A biztosítás szüneteltetése

  ■ Nem főállásúnak minősülő kisadózó

  ■ Az adó alapja a kata választásának évében

  7. Kisvállalati adó (kiva) változásai

  Az adótartozás tartalma

  Az értékhatárok változása

  ■ Belépési értékhatár

  ■ Kikerülési értékhatár

  Megszűnési események

  ■ Külföldről kapott jövedelmek

  ■ Személyi jellegű kifizetések

  ■ A kiva adózás mellett hogyan alakul az osztalék-kifizetés adózása?

  8. Helyi adókról szóló törvényt (Htv.) érintő változások

  ■ A 2018-as évközi változások

  Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés

  ■ A 2019. január 1-jén hatályba lépő változások

  ■ Eljárási szabályok

  Adóbevallás, adatbejelentés

  ■ Adóhatóságok együttműködése ellenőrzés esetén

  ■ Tájékoztatás a bevezetett helyi adókról

  ■ A közszolgáltató szervezet fogalma

  Helyi iparűzési adó

  ■ A vállalkozó fogalma

  ■ Új kedvezmények: beruházás utáni adómentesség, adókedvezmény

  ■ A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség kivezetése

  ■ Kataalany adóbevallása

  ■ Bevételnövelő tételek az IFRS szerint

  ■ Lízingek az IFRS 16 szerint

  ■ ELÁBÉ az IFRS szerint

  ■ Őstermelő egyéni vállalkozó

  Építményadó

  ■ A reklámhordozó utáni kedvezmények kizárása

  Idegenforgalmi adó

  ■ A közszolgálati kötelezettség fogalmának meghatározása

  ■ A szociális intézmény fogalma

  A 2019. július 1-jén hatályba lépő változások

  9. Reklámadóról szóló törvényt (Ratv.) érintő változások

  ■ A 2018-as évközi változások

  10. Illetékekről szóló törvényt (Itv.) érintő változások

  A 2018-as évközi változások

  ■ Illetékmentes jogosítványszerzés 20 éves kor alatt

  ■ Személyi és lakcímkártya évente csak egyszer

  ■ Bírósági eljárásban keletkező másolatok és kivonatok illetéke

  ■ Kedvezmények korlátozása büntetőügyeken kívülre

  ■ Magánvádas büntetőeljárás illetéke

  ■ Alaptalanul alkalmazott szabadságkorlátozás

  ■ Új illetékmentességi szabályok büntetőügyekben

  ■ Új illetékmentességi szabályok a büntetésvégrehajtásban

  ■ Új illetékmentességi szabályok a szabálysértési ügyekben

  ■ Az illetékfeljegyzési jog kiterjesztése

  ■ Új illetéktörlési és -visszatérítési lehetőségek

  ■ Személyes illetékmentesség

  ■ Jogerős helyett véglegessé válás

  ■ Illetékmentességek

  ■ Az illeték elektronikus úton történő megfizetése

  A 2019. január 1-jén hatályba lépő változások

  ■ Az egészségügyi hozzájárulás kivezetése

  ■ Új illetékmentes lakásvásárlási lehetőség

  ■ A társasházi beadványok illetékmentessége

  A 2019. február 16-án hatályba lépő változások

  ■ A többnyelvű formanyomtatvány illetékmentessége

  A 2019. július 1-jén hatályba lépő változások (előkészületben)

  ■ Az elhúzódó bírósági eljárásokkal összefüggő illetékmentesség

  Szakkönyv ára:
  Kedvezményes ár új vásárlóknak: 9.900 Ft + áfa helyett 7.900 Ft + áfa
  Ügyfeles kedvezményes ár: 9.900 Ft + áfa helyett 6.900 Ft + áfa
  A szakkönyv ára a csomagolási és szállítási költséget nem tartalmazza. Az áfa mértéke: 5%. A megrendelés beérkezése után a megrendelt szakkönyve(ke)t és a számlát haladéktalanul postázzuk a választott szállítási mód szerint. Az ellenértéket 8 napos fizetési határidővel kérjük kiegyenlíteni. A megrendelő adatai, e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól postai és e-mailes tájékoztatókat.
  Extra szolgáltatás:
  A Vezinfó Kiadó ügyfeleként egyrészt térítésmentesen, „Vezinfó Blog” és "Jogadó Blog" című online hírleveleket kap a számviteli, adózási és jogi aktualitásokról és változásokról; másrészt kedvezményes áron vehet részt a Vezinfó Kiadó előadásain és kedvezményes áron vásárolhatja meg a Vezinfó Kiadó további kiadványait.
Adatok
 • Cikkszám
  11205

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

1143 Budapest, Gerzsonút 52-55.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook