Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.

Termék részletek-51%
Társadalombiztosítás 2018

Társadalombiztosítás 2018

Járulékok, Nyilvántartás, Adatszolgáltatás, Nyugdíj, Eho, Szocho, Pénzbeli ellátások, Családtámogatás
Szerző:
Farkasné Gondos Krisztina, Dr. Futó Gábor
Megjelenés:
2018. január
Alapár:
9 900 Ft
Akció:
4 900 Ft (A készlet erejéig!)
Ügyfeles akciós ár:
3 900 Ft

Társadalombiztosítás 2018

Járulékok, Nyilvántartás, Adatszolgáltatás, Nyugdíj, Eho, Szocho, Pénzbeli ellátások, Családtámogatás

Szerzők: Farkasné Gondos Krisztina, Dr. Futó Gábor

Részletek
 • Szerzők: Farkasné Gondos Krisztina, Dr. Futó Gábor     

  Formátum: B/5 (168x238 mm)

  Terjedelem: 340 oldal

  Megjelenés: 2018. január

   

  Tartalom:

   

  ELSŐ RÉSZ: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

  I. FEJEZET: BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

  1. BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA

  Biztosítottak

  Foglalkoztatott személyek biztosítási kötelezettsége

  ■ Munkaviszonyban állóként biztosítás alá tartozó személy

  ■ Szövetkezeti tag

  ■ Szakképző iskola tanulója

  ■ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

  ■ Megbízási, vállalkozási jogviszony

  ■ Választott tisztségviselők

  ■ Biztosítás időtartama

  ■ Szerzői jogvédelem alá eső alkotás és a rokonjogok

  Egyéni és társas vállalkozók

  ■ Egyéni vállalkozók

  ■ Egyéni vállalkozók biztosítása

  ■ A biztosítás terjedelme

  ■ Társas vállalkozók

  ■ Társas vállalkozók biztosítása

  ■ Kiegészítő tevékenység

  ■ A biztosítás terjedelme

  ■ A főállású kisadózók

  ■ Az állami projektértékelői jogviszonyban álló személy

  Egyéb jogcímen biztosított személyek

  ■ Álláskereső személyek biztosítása

  ■ Egyházi személy

  ■ Mezőgazdasági őstermelő

  ■ Biztosított mezőgazdasági őstermelők

  ■ Biztosított mezőgazdasági őstermelők járulékfizetési kötelezettsége

  ■ Biztosított mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó közös szabályok

  ■ Problémák a mezőgazdasági őstermelők nyugdíja körül

  ■ Külföldi foglalkoztató számára külföldön folytatott tevékenység

  A biztosítás szünetelése

  2. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS EGYES ELLÁTÁSAIRA JOGOSULTAK

  Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

  ■ Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetéssel jogosultságot szerzők

  ■ Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése

  ■ Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság időtartama

  ■ Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésének lehetetlensége

  Baleseti ellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

  Külföldi-belföldi illetőség

  ■ Belföldinek minősülő személy meghatározása

  ■ Belföldiséget igazoló okmányok

  3. BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL NEM JÁRÓ JOGVISZONYOK

   

  II. FEJEZET: JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

  1. JÁRULÉKFIZETÉS

  Járulékfizetés foglalkoztatott személyek esetén

  ■ Járulék alapjául szolgáló jövedelmek köre

  ■ Nem forintban keletkezett járulékalap

  ■ Járulékalapot nem képező jövedelmek

  ■ Felszolgálási díj és borravaló

  Foglalkoztatott személyek járulékai

  ■ Nyugdíjjárulék

  ■ Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék

  ■ Foglalkoztatott nyugdíjasokra vonatkozó szabályok

  ■ Járulékfizetés egyes egészségbiztosítási és szociális ellátásban, valamint álláskeresési támogatásban részesülő személyek esetén

  Egyéni vállalkozók és a járulékfizetés

  ■ A biztosított főállású egyéni vállalkozó járuléka

  ■ Biztosított mellékállású egyéni vállalkozó

  ■ Kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó járulékfizetése

  ■ Egyszerűsített vállalkozói adót választó egyéni vállalkozók járulékfizetése

  Társas vállalkozás és a társas vállalkozók járulékfizetése

  ■ Biztosított főfoglalkozású társas vállalkozó

  ■ Biztosított mellékállású társas vállalkozó

  ■ Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó utáni egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés és a társas vállalkozó nyugdíjjáruléka

  Kisadózó vállalkozások tételes adóját fizetők társadalombiztosítási helyzete

  Járulékkötelezettségre vonatkozó különös szabályok

  Korkedvezmény-biztosítási járulék

  Családi járulékkedvezmény és annak érvényesítése

  ■ Családi járulékkedvezmény

  ■ Családi járulékkedvezmény érvényesítése

  ■ Foglalkoztató által kiadott igazolások

  ■ Családi kedvezmény alapjának változásai

  ■ Családi járulékkedvezménnyel kapcsolatos jogértelmezések

  ■ Családi járulékkedvezmény érvényesíthetősége járulékalapot képező jövedelem többszöri kifizetése esetén

  ■ Családi járulékkedvezmény érvényesítése megbízási díj után fizetendő járulékokból

  ■ Családi járulékkedvezmény a gyermekgondozási díjat terhelő járulék tekintetében

  ■ Egészségügyi hozzájárulási felső határ és a családi járulékkedvezmény

  ■ Mezőgazdasági őstermelő által igénybe vehető családi járulékkedvezmény

  ■ Családi járulékkedvezmény érvényesítése egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén

  ■ Családi járulékkedvezmény az 1,5 százalékos munkaerőpiaci járulék terhére nem vehető igénybe

  ■ Megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék és a családi járulékkedvezmény

  ■ Evás és katás adóalanyok

  2. JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TÖBB BIZTOSÍTÁSSAL JÁRÓ JOGVISZONY ESETÉN

  3. JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

  ■ Mulasztás és késedelem jogkövetkezményei

  ■ Járulék bevallása az adóhatósághoz

  ■ Fizetési határidők

  ■ Társadalombiztosítási kifizetőhely által kifizetett ellátások és a táppénz-hozzájárulás elszámolása

  4. MEGÁLLAPODÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA

  ■ Megállapodás kötése nyugdíjra

  ■ Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra

  ■ A megállapodás közös szabályai

   

  III. FEJEZET: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI CÉLÚ NYILVÁNTARTÁSOK ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSOK

  1. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

  2. BEJELENTÉS - ADATSZOLGÁLTATÁS

  ■ Adóhatósági adatszolgáltatás

  ■ Foglalkoztató adatközlése

  ■ Egyéni vállalkozók bejelentési kötelezettsége

  3. ADATEGYEZTETÉSI ELJÁRÁS

  ■ Adategyeztetési-adattisztítási eljárás

  4. ADATSZOLGÁLTATÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTSÁGHOZ

  ■ Bejelentés teljesítése az adóhatósághoz

  ■ Adatszolgáltatás közvetlenül az egészségbiztosítási szervhez

  ■ Bejelentési kötelezettség elmulasztásának szankciói

  ■ Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellenőrzése, a jogosultság tisztázása, jogkövetkezmények

  ■ TAJ-kártya vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya

  5. BIZTOSÍTÁSSAL JÁRÓ JOGVISZONY NYILVÁNTARTÁSA

   

  MÁSODIK RÉSZ: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB SZABÁLYOK

  1. EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS (EHO)

  ■ Kifizetőt terhelő egészségügyi hozzájárulás

  ■ Magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás

  ■ Egészségügyi hozzájárulás mezőgazdasági kistermelő, őstermelő esetén

  Egészségügyi hozzájárulás fizetésének és bevallásának szabályai

  2. SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (SZOCHO)

  ■ Szociális hozzájárulási adó alanya

  ■ Kifizető által fizetendő szociális hozzájárulási adó alapja

  ■ Kifizetőnek nem minősülő személy által fizetendő adó alapja

  ■ Adóalap megállapításának különös szabályai

  ■ Adó mértéke és fizetendő összege

  ■ Alapvető fogalmak

  Az adóval szemben érvényesíthető kedvezmények

  ■ Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény

  ■ Felélesztették a Karrier Híd Programot

  ■ Megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető adókedvezmény

  ■ 25 év alatti és 55 év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény

  ■ Tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény

  ■ Gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény

  ■ Szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye

  ■ Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény

  ■ Mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény

  ■ A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthetô adókedvezmény

  Eljárási szabályok

   

  HARMADIK RÉSZ: PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

  1. TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS

  2. TÁPPÉNZ (GYERMEKÁPOLÁSI TÁPPÉNZ)

  ■ A pénzbeli ellátások összegének kiszámítása

  ■ A táppénz naptári napi alapjának meghatározása

  3. CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ

  4. GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ

  ■ „Diplomás” gyermekgondozási díj

  5. BALESETI TÁPPÉNZ

  6. NÉHÁNY FONTOS ELJÁRÁSI SZABÁLY

  ■ Az okmányok használata

  ■ Az igénybejelentéssel, igényérvényesítéssel kapcsolatos szabályok, ha a munkáltatónál társadalombiztosítási kifizetőhely nem mûködik

  ■ A jogalap nélkül felvett ellátás visszakövetelése

  7. UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

  ■ Orvosi beutalóval igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén

  ■ Orvosi beutaló nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén

  ■ Gyógyászati segédeszköz átvétele, illetve próbája esetén

  ■ Szűrővizsgálat igénybevétele esetén

  ■ Az utazási költség megtéríthető

  ■ Az utazási költségtérítés igénylése

  NEGYEDIK RÉSZ: CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK

  1. TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS

  2. CSALÁDI PÓTLÉK

  ■ Nevelési ellátás

  ■ Iskoláztatási támogatás

  ■ Mitől függ a családi pótlék összege?

  ■ A családi pótlék folyósításának szabályai

  ■ A családi pótlék iránti kérelem benyújtása

  3. GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS (GYES)

  ■ Jogosultság

  ■ Gyermekgondozást segítő ellátás mellett végezhető keresőtevékenység

  ■ Bejelentési kötelezettség

  ■ A gyermekgondozást segítő ellátás összege

  ■ A gyes együttfolyósításának szabályai

  ■ A gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelem

  4. GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS (GYET)

  ■ Jogosultság

  ■ A gyermeknevelési támogatás összege

  ■ A gyermeknevelési támogatás iránti kérelem

  5. ANYASÁGI TÁMOGATÁS

  ■ Jogosultság

  ■ Az anyasági támogatás összege

  ■ Az anyasági támogatás iránti kérelem

   

  MELLÉKLETEK

  Szakkönyv ára:
  Kedvezményes ár új vásárlóknak: 9.900 Ft + áfa helyett 4.900 Ft + áfa
  Ügyfeles kedvezményes ár: 9.900 Ft + áfa helyett 3.900 Ft + áfa

  A szakkönyv ára a csomagolási és szállítási költséget nem tartalmazza. Az áfa mértéke: 5%. A megrendelés beérkezése után a megrendelt szakkönyve(ke)t és a számlát haladéktalanul postázzuk a választott szállítási mód szerint. Az ellenértéket 8 napos fizetési határidővel kérjük kiegyenlíteni. A megrendelő adatai, e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól postai és e-mailes tájékoztatókat.

  Extra szolgáltatás:
  A Vezinfó Kiadó új ügyfeleként egyrészt térítésmentesen, „Vezinfó Blog” című online hírlevelet kap a számviteli, adózási és jogi aktualitásokról és változásokról; másrészt kedvezményes áron vehet részt a Vezinfó Kiadó előadásain és kedvezményes áron vásárolhatja meg a Vezinfó Kiadó további kiadványait.
Adatok
 • Cikkszám
  12204

Kapcsolat

Galéria

Partnereink

Vezinfó blog

Jogadó blog

Kiadó
Moha Ház
1143 Budapest, Gizella út 42-44.

1143 Budapest, Gerzsonút 52-55.

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre és "kipipálja" a hozzájárulási nyilatkozatot, akkor azonnal ingyenesen elküldjük e-mailen az ADÓZÁS/SZÁMVITEL (A szakma lapja) című folyóirat 40 oldalas mintaszámát, PDF formátumban.

minden mező kitöltése kötelező
Facebook